Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
xxx Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
xxxx Zber triedeného odpadu Odb.: Obec Brusnica
Dod.: FURA s. r. o.
Dodatok č. 6 Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
xxx Zmena názvu dodávateľa Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o.
xxx Zber šatstva a textílií Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
Dodatok č. 4 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Brusnica
Dod.: NATUR-PACK, a. s.
Dodatok č. 1/2021 Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Brusnica
Dod.: FURA s. r. o.
QUO-70583-K6N3/0 Publikácia, rubrika Odb.: Obec Brusnica
Dod.: MEDIATEL spol. s r.o.
162 €
140405 08U02 Znižovanie energetickej náročnosti ZŠ Brusnica Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Environmentálny fond
64500 €
97/001/21 Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy č. 97/001/21 Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
140170.76 €
xxx Zmluva o poskytovaní služieb v nadväznosti na akutálny vývoj epidemiologickej situácie Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Slovenský červený kríž, ÚzS Svidník
BRUS-LV714/84-1E Prevod vlastníctva k podielu nehnuteľností Odb.: Pavol Čontoš
Dod.: Obec Brusnica
2213 €
xxx Zmluva o výpožičke Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
20201210001 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi IA MPSVR SR a poskytovateľom opatrovateľskej služby Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
20201210001 Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
USVRK-OIP-2020/001620-037 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu tejto Zmluvy uvedeného v bode 2.2 tohto článku Zmluvy. Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
xxx stavebný dozor Odb.:
Dod.:
900 €
xxx "Amfiteáter Brusnica" Odb.: Obec Brusnica
Dod.: CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
133790.76 €
xxx Zriadenie účtu - materská škola Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Prima banka Slovensko, a. s.
0 €
č. 146509 08U02 "Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Brusnica" Odb.: Obec Brusnica
Dod.: Environmentálny fond
66500 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 15:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00

08:00 - 12:00 úradne hodiny pre občanov
12:00 - 15:00 administrátivne práce mimo obce

Fotogaléria

Kalendár